Báo cáo Xây dựng website giới thiệu về trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Số trang: 0
Loại file: doc
Lượt xem 73
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:38

Mô tả :MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I. MỞ ĐẦU 4 1. Mục đích xây dựng website 4 2. Tính năng kỹ thuật 4 3. Công cụ phát triển 4 4. Tài liệu tham khảo và mã nguồn của 1 số chương trình 5 5. Mổ tả các chức năng 5 PHẦN II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 7 1. Bảng dữ liệu 7 1.1. Bảng nhóm chức năng 7 1.2. Bảng lĩnh vực 7 1.3. Bảng tin tức 7 1.4. Bảng tài khoản 7 1.5. Bảng liên hệ 8 1.6. Bảng quảng cáo 8 1.7. Bảng hình ảnh nổi bật 8 1.8. Bảng liên kết website 8 1.9. Bảng bộ đếm 9 2. Biểu đồ quan hệ 9 PHẦN III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB 10 1. Ý tưởng thiết kế 10 2. Bố cục website 10 3. Giao diện thiết kế trên Photoshop 11 4. Giao diện trên web 12 5. Một số giao diện khác 13 PHẦN IV. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 15 1. Hướng dẫn cài đặt website 15 1.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu 15 1.2. Cài đặt website 15 2. Hướng dẫn sử dụng 18 2.1. Hướng dẫn đăng nhập 18 2.2. Hướng dẫn cập nhật tin tức 19 PHẦN V. KẾT LUẬT 24 1. Hướng phát triển 24 2. Kết luật 24

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Xây dựng website giới thiệu về trường ĐH Công nghiệp Hà Nội