Đo hiệu năng của mạng ethernet

Số trang: 7
Loại file: pdf
Lượt xem 2786
Lượt tải 343

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:26

Mô tả :Bước 1:TìmhiểuvềNS2 qua đọctàiliệuvàthực hànhcácvídụ Bước 2: Thực hiện bàitậplớn  Tạora môhìnhmôphỏngmạngmáytính qua cácnút -Quátrìnhnàysẽtạora cácnúttượngtrưng cho cácmáytính bằnglệnh: set name [new node],trong đóname làtên nút(vídụta tạora cácnút trong bàilầnlượtlà: n1, n2, n3 .n10). - Sau đóta sẽliên kếtcácnútthành mạng ethernet theo yêu cầubằngcâu lệnh: set lan [$ns newLan ] trong đó arguments gồm7 thànhphần: 1. nhóm cácnúttạolan 2. trễ 3. băng thông 4. kiểuliên kết 5. phương thứchàng đợi 6. kiểuMAC 7. kiểu kênh truyền

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đo hiệu năng của mạng ethernet