Các bệnh lây theo đường da, niêm mạc

Số trang: 29
Loại file: pptx
Lượt xem 2129
Lượt tải 249

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 28/02/2018 02:12

Mô tả :Mô tả được quá trình truyền nhiễm của bệnh Biện pháp phòng chống của bệnh Quá trình truyền nhiễm và biện pháp phòng Chống đối với thể điển hình: bệnh dại

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Các bệnh lây theo đường da, niêm mạc