Các chính sách quản lý internet của Việt Nam: cơ hội phát triển nền kinh tế kỹ thuật số có khả năng cạnh tranh

Số trang: 35
Loại file: pdf
Lượt xem 1238
Lượt tải 144

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:55

Mô tả :Tóm Tắt Tổng Quan Báo cáo này chỉ ra những khía cạnh trong khung khổ quản lý Internet của Việt Nam cản trở hoặc hỗ trợ khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTTTT ở quốc gia này. Qua khảo sát các doanh nghiệp CNTTTT mới khởi nghiệp trong nước, các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ, và các công ty lớn, báo cáo này cung cấp một cách hiểu toàn diện về hệ sinh thái Internet hiện nay của Việt Nam trong đó tập trung vào những thách thức chính về mặt quản lý cản trở sự đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp CNTTTT trong nước. Kết luận được đưa ra trong báo cáo là Việt Nam nên cân nhắc một chiến lược quản lý Internet trong đó ưu tiên các tập quán quản lý minh bạch và tạo điều kiện cho tăng trưởng trong lĩnh vực nền tảng UGC mà không phải chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở hạ tầng cứng. Việt Nam cần phải có sự thay đổi chiến lược như vậy mới có thể cạnh tranh được với các nước láng giềng trong khu vực.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Các chính sách quản lý internet của Việt Nam: cơ hội phát triển nền kinh tế kỹ thuật số có khả năng cạnh tranh