Cách hoàn chỉnh và Báo cáo một Luận văn

Số trang: 17
Loại file: pdf
Lượt xem 355
Lượt tải 43

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:59

Mô tả :•Tiết kiệm giấy in, mực in: sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường (NaOH, chlorine), tốn gỗrừng, nên hạn chếchừa lềnhiều, giãn dòng, cỡchữvừa phải, tận dụng giấy bỏ đểin nháp, in 2 mặt nếu được. Hãy bảo vệmôi sinh cho con cháu bạn. Nếu không sẽcó tội lớn với lịch sử, con cháu. •Cách lưu tập tin: lưu theo ngày, tháng bạn làm, ví dụhôm nay ngày 14 tháng 7 bạn lưu với tên Luanvan_1407, ngày hôm sau, bạn Save asthành Luanvan_1507 và tạo 1 thưmục tài liệu cũ (Old_docs) và lưu file Luanvan_1407 vào. Điều này có 2 điều lợi: nếu bạn lỡxóa trong file mới, bạn vềfile cũtìm lại, và nếu giữ1 tên file và lưu nhiều chỗ(USB, máy bàn, máy xách tay.) bạn không biết file nào là file mới đã chỉnh sửa. Khi kết thúc bạn đặt tên Luanvan_cuoicung và đem in. Tránh trường hợp lưu tên “luận văn_mới” rồi “luận văn_new” một thời gian sau không biết cái nào mới, cũ. Nếu bạn dùng phiên bản word cao hơn word 2003, nên lưu ởword 2003 nếu gởi cho ai đó. Bạn nên chuyển file word sang pdf nếu file bạn lớn hơn 10MB và gởi vào hộp mail mà người nhận chính là địa chỉmail của bạn nhằm lưu trữcho an toàn và bạn có thểlàm tiếp ởbất kỳnơi đâu nếu có điều kiện.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cách hoàn chỉnh và Báo cáo một Luận văn