Đề tài Mã Xoắn (Mã Chập)

Số trang: 15
Loại file: pptx
Lượt xem 2580
Lượt tải 317

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:32

Mô tả :1. Mở đầu Để chống nhiễu kênh truyền trong truyền hình số thực hiện mã hóa kênh tạo mã xoắn 2. Cách diễn tả Kí hiệu (n, k, m) Với n: số ngõ ra k: số ngõ vào m: số ô nhớ

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Mã Xoắn (Mã Chập)