Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn 2015

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 975
Lượt tải 115

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:36

Mô tả :LỊCH SỬ • 1740: Viện hàn lâm khoa học Paris chính thức khuyến cáo thổi ngạt miệng – miệng cho bn đuối nước. • 1903: Dr George Crile báo cáo ca đầu tiên cấp cứu thành công trên người bằng ép tim ngoài lồng ngực. • 1960: HSTP (CPR) chính thức phát triển. Hội TM Hoa Kỳ đề nghị các thầy thuốc làm quen và tiến hành (CPR) trước, sau đó đào tạo cho cộng đồng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn 2015