Cập nhật Chẩn đoán & Điều trị COPD theo GOLD 2017 và các Khuyến cáo

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 2710
Lượt tải 332

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:05

Mô tả :TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KHUYẾN CÁO CHƯƠNG 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỔNG QUAN  Định nghĩa COPD đã được xem lại để có thể đưa vào sự tác động của triệu chứng và vai trò của sự bất thường nhu mô phổi và đường dẫn khí trong việc hình thành COPD  Nguồn gốc của sự hình thành COPD đã được thảo luận và có sự liên quan giữa yếu tố chủ thể (host factors) và môi trường tiếp xúc (environmental exposures)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cập nhật Chẩn đoán & Điều trị COPD theo GOLD 2017 và các Khuyến cáo