Cập nhật điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Số trang: 53
Loại file: pdf
Lượt xem 797
Lượt tải 89

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:58

Mô tả :KHÁI NIỆM Suy tĩnh mạch mạn tính: tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch thuộc hệ tĩnh mạch nông và/hoặc hệ tĩnh mạch sâu, có thể kèm theo thuyên tắc tĩnh mạch hoặc không. Giãn tĩnh mạch (Varice,varicose): Là biến đổi bất thường về giải phẫu, đặc trưng bởi sự giãn bệnh lý của một hoặc nhiều tĩnh mạch nông.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cập nhật điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới