Cập nhật dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng

Số trang: 34
Loại file: pdf
Lượt xem 1407
Lượt tải 169

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:28

Mô tả :Nội dung - Đánh giá nguy cơ dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng lúc mới nhập ICU và trong quá trình điều trị - Dinh dưỡng qua sonde và DD tĩnh mạch - Xác định nhu cầu dinh dưỡng ở bệnh nhân nặng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cập nhật dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng