Chính sách phân biệt giá cấp 1

Số trang: 12
Loại file: docx
Lượt xem 2846
Lượt tải 342

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:59

Mô tả :Kinh tế học vi mô là bộ môn cơ sở với những kiến thức căn bản cần thiết đối với mọi sinh viên chuyên ngành kinh tế.Trong đó, đối với phần kiến thức về thị trường độc quyền thì việc xác định các mức giá khác nhau cung ứng là một phần rất quan trọng của các doanh nghiệp.Vì vậy, để góp phần làm rõ ràng hơn và giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức về phân biệt giá, nhóm em đã biên soạn tài liệu này. Nội dung tài liệu gồm hai phần chính.Phần 1 là cơ sở lý thuyết, ở đây chúng em sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về thị trường độc quyền, các loại phân biệt giá và những vấn đề chi tiết đầy đủ của phân biệt giá cấp 1.Phần 2 sẽ là những ví dụ thực tiễn của phân biệt giá cấp 1. Để biên tập được tài liệu này, chúng em xin cảm ơn vì sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Giao (giảng viên bộ môn kinh tế vi mô của trường Đại học Ngoại thương HCM).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chính sách phân biệt giá cấp 1