Chu trình lưu huỳnh

Số trang: 38
Loại file: ppt
Lượt xem 1815
Lượt tải 226

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:38

Mô tả :Lưu huỳnh là nguyên tố khá phong phú trong môi trường và nước biển là nguồn chứa sulfate lớn nhất, các khoáng chứa S, nhiên liệu hóa thạch, trong nước thải,trong các sản phẩm bài tiết.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chu trình lưu huỳnh