Chu trình nitơ trong hệ sinh thái

Số trang: 38
Loại file: pptx
Lượt xem 2138
Lượt tải 266

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:05

Mô tả :Nitơ là một nguyên tố có nguồn dự trữ khá giàu trong khí quyển (chiếm khoảng 78% về thể tích). Nitơ phân tử (N2) có nhiều trong khí quyển nhưng chúng không có hoạt tính sinh học đối với phần lớn các loài sinh vật, chỉ một số rất ít các loài sinh vật có khả năng đồng hoá được nitơ ở dạng này. Khoảng 85% tác dụng cố định nitơ trên Trái đất là do vi sinh vật cố định nitơ thực hiện.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chu trình nitơ trong hệ sinh thái