Đề tài Đạo đức - Lối sống của giới trẻ hiện nay

Số trang: 18
Loại file: pptx
Lượt xem 1078
Lượt tải 127

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:05

Mô tả :Một số biểu hiện suy thoái đạo đức trong một bộ phận giới trẻ hiện nay là: Thiếu lý tưởng, không có động lực phấn đấu cụ thể và rõ ràng cho bản thân. Thói dối trá, không trung thực, không tuân theo những chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định. Không chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực trình độ bản thân, có ý ỷ lại người khác. Không chịu rèn luyện, cống hiến, lao động mà chỉ muốn sung sướng. “Giới trẻ là tương lai của toàn nhân loại”. Nhưng đối diện với thực tế, Liệu nó có tốt đẹp như người ta tưởng không? khi giới trẻ sống thực dụng chỉ chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên những giá trị tinh thần.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đạo đức - Lối sống của giới trẻ hiện nay