Chu trình Photpho trong tự nhiên

Số trang: 15
Loại file: pptx
Lượt xem 2723
Lượt tải 340

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:08

Mô tả :Nguồn photpho trong môi trường sinh thái đất có thể từ xác bả hữu cơ và vật chất không hữu cơ. Photpho từ thực vật, trong các xương động vật, xương người. Một phần phospho bị giữ chặt bởi Ca3(PO4)2, AlPO4. Một phần phospho được phân hủy bởi HPO, Ca3(PO4)2, Al(PO4) 32-, H2PO3-, PO43-, được hấp thụ vào rễ thực vật và vi sinh vật, lại tạo ra các acid amin chứa P và các enzyme Photphatase, ADP và giải phóng năng lượng, tích lũy trong quả hạt. Khi động vật ăn thực vật, P lại biến thành chất liệu của xương của các liên kết của enzyme. Khi chết đi động vật thực vật con người biến P trong cơ thể thành P của môi trường sinh thái đất. Một phần P đi vào chu trình nước vào đại dương. Một phần P đi vào chu trình nước vào đại dương.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chu trình Photpho trong tự nhiên