Bài thuyết trình: Kĩ năng, kĩ xảo trí tuệ

Số trang: 23
Loại file: pptx
Lượt xem 2593
Lượt tải 316

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:08

Mô tả :Các kĩ năng, kĩ xảo, thói quen: 1) Kĩ năng, kĩ xảo *Khái niệm: -Kĩ năng là sự vận dụng tri thức vào thực hiện một hành động. -Kĩ xảo là hành động được cũng cố và tự động hóa nhờ luyện tập. *Ví dụ: Một số kĩ năng thường gặp trong cuộc sống: kĩ năng giao tiếp, kĩ nãng viết chữ đẹp, kĩ năng sống, Người giáo viên cần có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, Giáo viên cần có kĩ năng hợp tác trong dạy học . Kĩ xảo: dân quê rất thành thạo việc đi cầu khỉ, tập chạy xe đạp .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài thuyết trình: Kĩ năng, kĩ xảo trí tuệ