Đề tài Vật lý màng mỏng - Tính chất cơ học của màng mỏng

Số trang: 14
Loại file: pdf
Lượt xem 1856
Lượt tải 227

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:08

Mô tả :1. Tổng quan • Giới thiệu về màng mỏng • Tính chất cơ học của màng • Tình hình nghiên cứu và chế tạo hiện nay 2. Các phương pháp tạo màng 3. Các phương pháp đo tính chất của màng 4. Khả năng, lĩnh vực ứng dụng của màng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vật lý màng mỏng - Tính chất cơ học của màng mỏng

Tài liệu liên quan