Chung cư khu giải phóng mặt bằng khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát bi - Hải phòng

Số trang: 215
Loại file: pdf
Lượt xem 411
Lượt tải 50

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:44

Mô tả :Với sự đồng ý của Khoa Xây Dựng em đã được làm đề tài : "CHUNG CƯ KHU GPMB KHU ĐÔ THỊ MỚI NGÃ 5 SÂN BAY CAT BI - HP" Để hoàn thành đồ án này, em đã nhận sự chỉ bảo, hướng dẫn ân cần tỉ mỉ của thầy giáo hướng dẫn: THS. nguyễn thị Nhung và thầy giáo THS. Trần Trọng Bính cùng thầy giáoTS. Đoàn văn Duẩn. Qua thời gian làm việc với các thầy em thấy mình trưởng thành nhiều và tĩch luỹ thêm vào quỹ kiến thức vốn còn khiêm tốn của mình. Các thầy không những đã hƣớng dẫn cho em trong chuyên môn mà cũng còn cả phong cách, tác phong làm việc của một ngƣời kỹ sƣ xây dựng. Em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó của các thầy giáo hƣớng dẫn. Em cũng xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong Khoa Xây Dựng cùng các thầy, cô giáo khác trong trƣờng đã cho em những kiến thức nhƣ ngày hôm nay. Em hiểu rằng hoàn thành một công trình xây dựng, một đồ án tốt nghiệp kỹ sƣ xây dựng, không chỉ đòi hỏi kiến thức đã học đƣợc trong nhà trƣờng, sự nhiệt tình, chăm chỉ trong công việc. Mà còn là cả một sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm thực tế trong nghề. Em r ất mong đƣ ợc sự chỉ bảo thêm nữa của các thầy, cô.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chung cư khu giải phóng mặt bằng khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát bi - Hải phòng