Chuyên đề Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An, thực trạng và giải pháp

Số trang: 68
Loại file: doc
Lượt xem 92
Lượt tải 68

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:33

Mô tả :Học sinh, sinh viên là những chủ nhân tương lai, là thế hệ tương lai của đất nước. Họ cần phải được bảo đảm một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương thực hiện các công tác nhằm mục đích bảo vệ và chăm sóc cho thế hệ trẻ một cách toàn diện và coi đó như là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn của toàn xã hội. Nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh (BHHS) được các Công ty bảo hiểm triển khai cũng nhằm mục đích đó. Kể từ khi triển khai (năm học 1985-1986), BHHS đã góp phần quan trọng vào việc bù đắp các tổn thất tài chính do tai nạn xảy ra đối với học sinh giúp các em nhanh chóng khắc phục được những khó khăn để sớm trở lại học tập bình thường. Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên đã trở thành nhu cầu thiết thực trong cuộc sống hàng ngày và có ý nghĩa to lớn đối với toàn xã hội. Việc nghiên cứu đề tài “Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. Thực trạng và giải pháp” sẽ góp phần giúp các sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm hiểu rõ hơn các tồn tại và hạn chế của việc triển khai nghiệp vụ BHHS tại Bảo Việt Nghệ An (BVNA) từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Lý luận chung về Bảo hiểm học sinh. Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. Chương III: Kết quả đạt được và một số tồn tại của nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An, thực trạng và giải pháp