Chuyên đề Các quyết định về giá

Số trang: 65
Loại file: pdf
Lượt xem 1222
Lượt tải 141

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:20

Mô tả : Đối với hoạt động trao đổi: “Giá cả là mối tương quan trao đổi trên thị trường” Đối với người mua: “Giá cả của một sản phẩm hay dịch vụ là khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Các quyết định về giá