Đề tài Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh An Giang

Số trang: 81
Loại file: pdf
Lượt xem 2614
Lượt tải 321

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:23

Mô tả :(Bản scan) Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và các ngân hàng TMCP nói riêng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt về dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài. Vấn đề này đang là áp lực buộc các ngân hàng TMCP Việt Nam ngày càng hoàn thiện và phát triển nhanh chóng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, với giá cả hợp lý và các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường trong xu thế hội nhập.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh An Giang