Chuyên đề Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần Bạch Đằng 10

Số trang: 306
Loại file: docx
Lượt xem 395
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:28

Mô tả :Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xây dựng đang diễn ra rộng khắp có những đóng góp to lớn vào sự phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động đấu thầu đã thể hiện là một phương thức hoạt động xây dựng có tính khoa học, kinh tế cao, mang lại những đổi thay về cách thức vận hành cơ chế hoạt động của thị trường xây dựng tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh,minh bạch giữa các doanh nghiệp xây dựng, đồng thời đã cũng tạo nên sự tăng trưởng, phát triển,ổn định, bền vững cho ngành xây dựng của đất nước và bản thân mỗi doanh nghiệp xây dựng. Lập giá dự thầu là một bộ phận trong qui trình lập hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp xây dựng.Đây là khâu giữ vị trí rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, là công việc hết sức quan trọng, mất nhiều công sức nhất và có ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng thầu của các nhà thầu Tất cả các doanh nghiệp tham gia đấu thầu đều cố gắng xây dựng một mức giá dự thầu hợp lý để bảo đảm thắng thầu, song ngay cả những doanh nghiệp thường xuyên trúng thầu cũng luôn phải xem xét lại qui trình đấu thầu và lập giá của mình bởi vì còn tồn tại nhiều bất cập và tiêu cực. Qua thực tiễn và nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10, em nhận thấy, hoạt động dự thầu và lập giá dự thầu của Công ty tuy đã có những thay đổi tích cực, song vẫn còn những tồn tại ảnh hưởng tới khả năng tranh thầu nói riêng và tình hình sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty. Với mong muốn tìm ra các nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tăng hiệu quả của công tác dự thầu của Công ty, em lựa chọn đề tài:“Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10” làm chuyên đề tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 phần : Phần 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 Phần 2: Thực trạng công tác tính giá dự thầu tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 Phần 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần Bạch Đằng 10