Đề tài Nghiên cứu xói lở vùng hạ lưu sông Thu Bồn và xây dựng bộ công cụ theo dõi xói lở

Số trang: 36
Loại file: pdf
Lượt xem 2152
Lượt tải 265

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:26

Mô tả :Vài thập niên gần đây đã xuất hiện nhiều trận lũ lớn trên các hệ thống sông miền Trung, nhất là trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam. Những trận lũ lịch sử năm 1964,1999 và các năm lũ lớn như 1978, 1983, 1993,1998, 2004. đã làm cho quá trình xói lở bờ sông càng xảy ra mạnh mẽ hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới dân sinh kinh tế khu vực và các di sản văn hoá, du lịch nổi tiếng của Việt Nam như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, nhà thờ Trà Kiệu, Non Nước. Do vậy, với mục tiêu ổn định và quản lý bền vững tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cần phải chú ý tới phòng chống thiên tai và kiểm soát lũ. Trong đó, việc nghiên cứu hiện trạng xói lở của con sông cũng như từng đoạn sông có ý nghĩa rất lớn trong việc chọn lựa một giải pháp hữu hiệu, phát huy tối đa tác dụng của công trình chỉnh trị song đồng thời hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định, lên kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các cơn mưa lũ lớn, lên kế hoạch di dời dân những vùng sạt lở.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu xói lở vùng hạ lưu sông Thu Bồn và xây dựng bộ công cụ theo dõi xói lở