Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn

Số trang: 56
Loại file: doc
Lượt xem 1619
Lượt tải 196

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:04

Mô tả :Như ta biết tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. Tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn là doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, cầu đường Chi phí lương trong Công ty luôn chiếm một tỷ trọng cao trong tổng chi phí. Đòi hỏi công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty phải được thực hiện một cách chính xác hợp lý giúp cung cấp những thông tin chính xác cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Đại Sơn