Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi

Số trang: 49
Loại file: doc
Lượt xem 1153
Lượt tải 139

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:22

Mô tả :Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án và tổ chức triển khai thực hiện trên các lĩnh vực trong nhiều năm qua, đã góp phần phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo cơ sở cho sự phát triển. Ngân sách nhà nước đầu tư khá lớn cho khu vực miền núi. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội tại miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập. Đối với tỉnh Lai Châu, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền các cấp cũng rất quan tâm đến đầu tư cho miền núi và chắc chắn trong nhiều năm đến sẽ có sự đầu tư lớn cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi