Chuyên đề Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế các công trình thủy công

Số trang: 71
Loại file: pdf
Lượt xem 169
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:53

Mô tả :(Bản scan) Công trình thủy công gồm hệ thống công trình đầu mối và hồ chứa, thường là những công trình có quy mô lớn, được xây dựng phục vụ các mục đích thủy điện, tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, cải thiện giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản và hạn chế lũ lụt cho vùng hạ du.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế các công trình thủy công