Đề tài Hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam

Số trang: 17
Loại file: docx
Lượt xem 325
Lượt tải 36

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:58

Mô tả :Tại Việt Nam thì nông nghiệp hiện chiếm 47,5% tỷ trọng sản xuất với hơn 22 triệu lao động, trong đó có tới 10 triệu nông hộ với tổng diện tích đất nông nghiệp xấp xỉ 700.000 ha. Đây là một thuận lợi và cũng là thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập ngày càng sâu rộng. Những năm qua, ngành nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng (tăng mạnh về số lượng, sản lượng cây trồng, vật nuôi). Đơn cử, năm 2013, tổng giá trị kim ngạch XK nông nghiệp của Việt Nam đạt 28 tỉ USD, là một trong 15 nước XK nông sản hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, do phát triển theo chiều rộng nên hiệu quả đối với nông dân và đất nước còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi phải chuyển dịch mạnh sang phát triển theo chiều sâu (nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng nông sản). Và chìa khóa thành công hiện giờ của nước ta chính là việc áp dụng KHCN trong nông nghiệp sao cho Nông nghiệp là ngành mũi nhọn trên trường quốc tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam