Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên

Số trang: 78
Loại file: doc
Lượt xem 2531
Lượt tải 303

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:15

Mô tả :1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã bước sang một hướng mới đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trong thời kỳ mở cửa và hội nhập vào các khu vực như: APEC, ASEAN, AFTA và WTO, mức độ mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, ngân hàng sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển được thì doanh nghiệp phải nắm bắt được thị trường, tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để ra quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Song những kiến thức về quản lý tài chính còn tương đối mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Do đó, quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải được thay đổi với những kiến thức về nền kinh tế thị trường hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện nay. Chính vì vậy, em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” làm đề tài tốt nghiệp. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đặt ra được những mục tiêu của mình, phải vạch ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Quản lý tài chính doanh nghiệp là nhằm thực hiện được mục tiêu đó. Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp như: quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định về phân phối ngân quỹ đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong quản lý tài chính, nhà quản lý phải cân nhắc các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài để đưa ra các quyết định làm tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu và phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu. Chính vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” là để đánh giá những hiệu quả và những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của công ty. Qua việc nghiên cứu đề tài, em có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính công ty cung cấp, đánh giá tình hình quản lý tài chính của công ty. Xuất phát từ thực trạng, em xin đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp. 3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các biểu kế toán sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu: phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn 2007 – 2009 nhằm đánh giá thực trạng quản lý tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập. - Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản là chủ yếu, sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy được thực trạng của doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và định hướng trong tương lai.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên