Đề tài Công tác phân tích công việc

Số trang: 22
Loại file: docx
Lượt xem 566
Lượt tải 64

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:53

Mô tả :Ngày nay vai trò , tầm quan trọng của con người trong các tổ chức đã được mọi người thừa nhận. Điều này khẳng định công tác quản trị nhân sự ngày càng được quan tâm, coi trọng. Con người là yếu tố mang tính quyết định, có tính sáng tạo , có thể nói: “ con người là nguồn lực của mọi nguồn lực”. Phân ích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết và cần thực hiện cho tốt của mọi nhà quản trị nhân sự . Phân tích công việc là công cụ để làm tốt những công tác quản lý khác như: thiết kế công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân sự , tuyển dụng lao động, bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động, đò tạo và phát triển nguồn nhân lực, an toàn lao động, chính vì vậy phân tích công việc được coi là công cụ của quản trị nhân lực. Đối với những nước phát triển trên thế giới, quản lý nhân sự là hoạt động đã được biết đến từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức, họ đã nhận thấy vai trò to lớn của phân tích công việc và áp dụng phổ biến từ rất lâu. Tuy nhiên đối với các nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay thì phân tích công việc là khái niệm khá mới mẻ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công tác phân tích công việc