Chuyên đề Quản lý các nguồn vốn tài chính

Số trang: 30
Loại file: pptx
Lượt xem 559
Lượt tải 58

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:19

Mô tả :Chi nghiệp vụ, nhập thiết bị, vật tư cho nhiệm vụ thường xuyên và dự trữ của Bộ công an, Bộ quốc phòng. Chi trợ cấp và đào tạo đối với lưu học sinh Việt Nam. Chi cho đoàn công tác nước ngoài được cấp bằng lệnh chi tiền. Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Quản lý các nguồn vốn tài chính