Chuyên đề Tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia ảnh hưởng của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông

Số trang: 45
Loại file: pdf
Lượt xem 2536
Lượt tải 307

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:00

Mô tả :TNGT LIÊN QUAN ĐẾN LẠM DỤNG RƯỢU, BIA Theo Tổ chức Y tế thế giới : Các nước có mức thu nhập cao khoảng 20% lái xe bị thương tích dẫn đến tử vong có lượng cồn trong máu vượt quá giới hạn hợp pháp Ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình thì từ 33% - 69% lái xe bị thương tích gây tử vong, 8% - 29% lái xe bị các chấn thương không tử vong có sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra TNGT.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia ảnh hưởng của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông