Đồ án Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm K2 - J1 thuộc địa phận huyện Bát Sát tỉnh Thái Nguyên

Số trang: 118
Loại file: pdf
Lượt xem 929
Lượt tải 111

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:10

Mô tả :Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng. Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc, tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao l-u của nhân dân. Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau 4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô tô và đ-ờng đô thị em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2 điểm K2_J1 thuộc địa phận huyện Bát Sát tỉnh Thái Nguyên. Nội dung đồ án gồm 4 phần: Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng K2_J1. Phần 2: Thiết kế kỹ thuật. Phần 3: Tổ chúc thi công. Phần 4: Thiết kế tổ chức giao thông, nút giao cho đ-ờng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm K2 - J1 thuộc địa phận huyện Bát Sát tỉnh Thái Nguyên