Báo cáo Vai trò và ứng dụng các biện pháp canh tác trong IPM

Số trang: 23
Loại file: ppt
Lượt xem 1431
Lượt tải 171

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:08

Mô tả :BPCT (hay kĩ thuật canh tác) bao gồm tất cả các hoạt động của con người có liên quan tới việc trồng cây nông nghiệp, bắt đầu từ lúc gieo hạt đến thu hoạch mùa màng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Vai trò và ứng dụng các biện pháp canh tác trong IPM