Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO

Số trang: 163
Loại file: doc
Lượt xem 290
Lượt tải 8

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:34

Mô tả :Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được phải có khả năng cạnh tranh. Trong quá trình này, doanh nghiệp nào thành công sẽ tiếp tục phát triển, doanh nghiệp nào thất bại sẽ bị phá sản. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hoạt động đấu thầu ra đời là nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đấu thầu được coi là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. Trong đấu thầu quan trọng nhất là phải đảm bảo được các nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch và công khai. Vai trò của hoạt động đấu thầu ngày càng được khẳng định trong quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp hiệu quả ,tiết kiệm chi phí. Xây lắp là một trong những ngành có hoạt động đấu thầu diễn ra mạnh mẽ nhất. Tại đây các Công ty xây dựng cạnh tranh với nhau để thắng thầu và tiến hành tổ chức thi công các công trình. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động này trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng, qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Công trình Đường thuỷ em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty cổ phần Công trình Đường thuỷ - Vinawaco”. Đề tài gồm hai chương như sau: Chương I: Thực trạng tham dự thầu của Công ty cổ phần Công trình Đường thuỷ Chương II: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Công trình đường thuỷ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO