Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà I

Số trang: 89
Loại file: doc
Lượt xem 196
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:35

Mô tả :Nền kinh tế Thế Giới đang bước vào thiên niên kỷ thứ 3 với nhiều đặc điểm mới, Thế Giới cũng đang đi vào cuộc cách mạng công nghệ thứ 4 với các hướng phát triển chủ yếu là ngành điện tử, tin học, năng lượng mới, vật liệu mới, thông tin viễn thông và công nghệ sinh học Hoà mình cùng với sự phát triển đó, Việt Nam đang dần bắt kịp với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hoá hiện đại hoá có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp l, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Để làm được điều đó thì mỗi ngành, mỗi đơn vị kinh tế đều đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước, trong những năm qua, ngành xây dựng đã có nhứng đóng góp và thành tích đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước được đánh dấu bằng những công trình lớn mang tầm cỡ khu vực như: Cầu treo Mỹ thuận, hầm đèo hải Vân, đương Hồ Chí Minh, Cầu Bãi Cháy Hàng năm, ngành xây dựng tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, đóng góp một phần không nhỏ và GDP cũng như ngân sách nhà nước. Cùng với đó là chế độ mở cửa, chế độ kinh tế thông thoáng khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của đất nước thì nhu cầu xây dựng ngày một tăng, hàng loạt các doanh nghiệp xây dựng mới ra đời. Chính điều đó dã góp phần thúc đẩy tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Đầu thầu là một trong những hình thức quan trọng đẻ lựa chọn ra những nhà thầu có đủ năng lực đảm nhiệm những yêu cầu của chủ đầu tư. Do đó, đầu thầu nói chung hay đấu thầu xây lắp nói riêng là hoạt đọng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng. Chính vì thế mà bất cứ một doanh nghiệp xây dựng nào cũng cần coi trọng, quan tâm tới công tác đấu thầu. Và công ty cổ phần Sông Đà 1 cũng không phải là một ngoại lệ. Là một doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiêm trong lĩnh vực xây dựng công ty ngày càng khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình qua hàng loạt các công trinh, các hợp đồng kinh tế. Nhưng để phát triển hơn nữa công ty cần phảo đặc biệt quan tâm tới hoạt động đấu thầu, bởi vì đây là hoạt động gắn liền với một công ty xây dựng. Từ thực tiễn đó và quá trình thực tập ở công ty cổ phần Sông Đà 1 em đã quyết đinh đi sâu tìm hiểu đè tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà 1“ Đề tài của em gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng công tác dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 1 Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tháng thầu tại công ty cổ phần Sông Đà 1

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần Sông Đà I