Chuyên đề Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch tại Việt Nam

Số trang: 36
Loại file: pdf
Lượt xem 495
Lượt tải 50

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:54

Mô tả :I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1. Trên thế giới Nông nghiệp hữu cơ là một phương pháp sản xuất mà quản lý trang trại và môi trường trong trang trại như một hệ thống đơn lẻ. Nó sử dụng cả kiến thức khoa học và truyền thống để làm tăng sức mạnh cho hệ sinh thái nông nghiệp. Trang trại hữu cơ chú trọng vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng và việc quản lý hệ sinh thái hơn là những đầu tư từ bên ngoài như phân khoáng và các hoá chất nông nghiệp. Nông nghiệp hữu cơ không sử dụng các hoá chất tổng hợp và cây trồng biến đổi gen.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch tại Việt Nam