Cơ chế phản ứng phản ứng dây chuyền

Số trang: 24
Loại file: ppt
Lượt xem 2588
Lượt tải 323

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:32

Mô tả :Phản ứng lưỡng phân tử là phản ứng mà quá trình cơ bản của nó được thực hiện nhờ sự va chạm của hai phân tử (giống nhau hoặc khác nhau). Ví dụ 1: Phản ứng phân hủy của HI thành đơn chất 2HI → H2 + I2 Tốc độ của phản ứng lưỡng phân tử này là: (C là nồng độ của HI)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Cơ chế phản ứng phản ứng dây chuyền