Đề tài Casyopée và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số

Số trang: 74
Loại file: pdf
Lượt xem 2682
Lượt tải 330

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:57

Mô tả :Lý do chọn đề tài và câu hỏi xuất phát * Ghi nhận 1 “Khái niệm hàm số là khái niệm then chốt của toàn bộ toán học” Trích Giải tích toán học những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành (tập một), Đinh Thế Lục - Phạm Huy Điển - Tạ Duy Phượng - Nguyễn Xuân Tấn, NXB Giáo dục 1998: “[ ] Trong thực tế ta thường kết hợp cả ba phương pháp trên (phương pháp giải tích, phương pháp bảng, phương pháp đồ thị) để mô tả hàm số. Biểu thức giải tích cho phép ta nghiên cứu các tính chất định tính, đồ thị cho ta một hình ảnh trực quan và bảng cho ta một định lượng cụ thể của hàm số [ ]” Trong SGK Toán Việt Nam, khái niệm hàm số được xây dựng qua nhiều cấp lớp nhưng hình thức biểu thức giải tích dường như luôn chiếm ưu thế. Hơn nữa, cả cấu trúc của SGK và cách tổ chức dạy học của GV đều xem nhẹ vai trò chủ thể của HS trong việc tiếp thu các kiến thức về hàm số

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Casyopée và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số