Công nghệ sản xuất sơn - Nhóm 2

Số trang: 157
Loại file: doc
Lượt xem 1853
Lượt tải 228

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:32

Mô tả :Trên thế giới, công nghiệp sơn đang phát triển mạnh mẽ; nưởc ta đang trong quá trình công nghiệp hoả và hiện đại hoá nên cỏ nhu câu lớn về sô lượng, chất lượng cũng như chùng loại sơn. Trong điêu kiện khi hậụ nhiệt đới âm của nước ta, các yếu tố như: độ ầm,lượng bức xạ, nòng độ muối, nồng độ các tạp chất CO2, SO2 . trong không khí, sự thăng giáng nhiệt độ, sẽ gây ăn mòn và phả huỳ vật liệu nhanh, dân đền những thiệt hại lớn vê kinh tê. Chỉ với riêng kim loại, theo thống kê hàng năm, sự hao tổn kim loại do ăn mòn thường chiếm 1,7 đến 4,5% GDP ở mỗi nước. Nhiều ý tưởng và công nghệ đang được áp dụng để sản xuất các loại SCNT màng móng nhà cửa, công sở, mặt tiền cửa hàng,ô tô và nhiều sản phẩm khác. Người tiêu dùng, các ngành công nghiệp, các cơ quan bảo vệ môi trường trông chờ nhiều vào loại sơn màng mỏng có độ dày vào khoảng vài phần trăm milimets. Bề mặt kim loại khi được phủ lớp sơn sẽ cách ly với môi trường bên ngoài,bảo vệ ăn mòn,tăng tuổi thọ sản phẩm, làm đẹp bề mặt.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Công nghệ sản xuất sơn - Nhóm 2