Công trình thủy lợi, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Số trang: 120
Loại file: pdf
Lượt xem 201
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:53

Mô tả :(Bản scan) Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép bằng bê tông nặng thông thường (khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông từ 1800kg/m3 đến 2500 kg/m3) trong công trình thủy lợi không bao gồm bê tông đầm cán. Đơn vị thi công căn cứ vào yêu cầu thiết kế và các quy định trong tiêu chuẩn này để tiến hành thi công.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Công trình thủy lợi, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu