Bài thuyết trình: Mô hình dạy học kết hợp (blended learning)

Số trang: 17
Loại file: ppt
Lượt xem 1308
Lượt tải 157

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:27

Mô tả :Blended Learning là mô hình học tập kết hợp giữa học trên lớp (gồm: bài giảng, thảo luận, bài tập, tài liệu hướng dẫn, tài liệu liên quan tới môn học, phòng thí nghiệm) và học trực tuyến (gồm: khảo sát trực tuyến, thư điện tử, thảo luận qua mạng, diễn đàn trên mạng, truyền thông đa phương tiện, tài liệu trên mạng, tự kiểm tra, phần mềm học tập).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài thuyết trình: Mô hình dạy học kết hợp (blended learning)