Đánh giá môi trường chiến lược của thủy điện dõng chính Mekong

Số trang: 203
Loại file: pdf
Lượt xem 2161
Lượt tải 259

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:32

Mô tả :Sông Mekong là một trong những dòng sông cuối cùng trên trái đất chưa bị đắp đập đối với hầu hết chiều dài của mình, và là dòng sông duy nhất vẫn còn chảy tự do ra biển qua 5 trong số 6 quốc gia ven sông—Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam. Dòng chính ở Trung Quốc đã bị đắp bởi 4 đập đầu tiên trong một chuỗi 8 bậc thang dự kiến1. Từ năm 2006, sự quan tâm về thủy điện đã gia tăng trong vùng Hạ lưu vực Mekong (sau đây sẽ viết tắt là HLV) cùng với sự đầu tư ngày càng tăng của khu vực tư nhân về cơ sở hạ tầng điện. Hầu hết các chi lưu của Sông Mekong đã có các bậc thang các đập đã được xây dựng hoặc dự kiến xây dựng với khoảng 71 dự án dự kiến đưa vào hoạt động tính đến năm 2030. Trong vòng vài năm vừa qua, các nhà đầu tư chủ yếu là đến từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam đã nộp các đề nghị cho 12 dự án thủy điện trên dòng chính Mekong, lấy từ các ý tưởng của các thập kỷ trước (xem hình S1)2. Các đề nghị này là những sự phát triển lớn nhất và quan trọng nhất mà các quốc gia trong vùng HLV Mekong từng xem xét đối với lưu vực.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đánh giá môi trường chiến lược của thủy điện dõng chính Mekong