Đánh giá tác động của gia nhập WTO tới nền kinh tế Việt Nam - Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE)

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 2849
Lượt tải 341

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:42

Mô tả :Đánh giá tác động của gia nhập WTO tới nền kinh tế Việt Nam Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE) 1. Giới thiệu Sau 12 năm nỗ lực liên tục, cuối cùng Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Trong 12 năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn trong việc thực hiện cải cách và tự do hóa nền kinh tế dù chưa phải là thành viên của WTO. Vào cuối những năm 80s, Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng với tỷ lệ lạm phát ba con số (khoảng 730% năm 1986), ngân sách thâm hụt khổng lồ, phải nhập siêu lương thực triền miên (khoảng 1 triệu tấn/năm) và khoảng 58,3% dân số sống trong nghèo đói (theo chuẩn quốc tế).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đánh giá tác động của gia nhập WTO tới nền kinh tế Việt Nam - Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE)