Đánh giá xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Số trang: 43
Loại file: pdf
Lượt xem 2357
Lượt tải 283

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:56

Mô tả :Lời cảm ơn Bản báo cáo này được thực hiện bởi nhóm cán bộ BHXHVN do bà Trần Thị Hạnh làm trưởng nhóm và được hỗ trợ bởi ông Nguyễn Tam Giang (Chuyên gia phát triển xã hội) và bà Nguyễn Nguyệt Nga (Chuyên gia Phát triển Xã hội cao cấp). Trong quá trình tiến hành nghiên cứu thực địa và viết báo cáo nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia thuộc BHXHVN, Bộ LĐTBXH và Ng n Hàng Thế Giới. Bản báo cáo cũng không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của các cơ uan bảo hiểm xã hội và sở LĐTBXH Quảng Nam và Hà Giang và các cơ uan ch nh uyền địa phương nơi thực hiện khảo sát. Các cơ uan địa phương đã cung cấp thông tin đồng thời góp ý kiến giúp nhóm thực hiện báo cáo. Cuối cùng, những người tham gia trả lời phỏng vấn và tham dự các buổi thảo luận nhóm tập trung cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng, trong đó có cả các nhóm dân tộc thiểu số, những người đã dành thời gian và chia sẻ kinh nghiệm với nhóm nghiên cứu giúp nhóm nghiên cứu và thông hiểu sâu sắc hơn các vấn đề đề cập trong báo cáo này. Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn tất cả các cá nh n đó cùng với đóng góp của họ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đánh giá xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam