Đề án Giải phát triển dịch vụ Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ta

Số trang: 902
Loại file: doc
Lượt xem 990
Lượt tải 8

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:37

Mô tả :Phân phối là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thực hiện các chức năng khác nhau để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng sau cùng. Vì thế, để một công ty hoạt động có hiệu quả thì ban lãnh đạo công ty phải tìm mọi cách để quản lý tốt nhất hệ thống phân phối của mình, làm sao đảm bảo hệ thống phân phối hoạt động hiệu quả nhất, luôn đưa được hàng hoá tới người tiêu dùng sau cùng một cách thuận tiện nhất, đồng thời thoả mãn lợi ích của các thành viên trong kênh phân phối tốt nhất. Quyết định về phân phối trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất mà ban lãnh đạo công ty phải thông qua. Các kênh phân phối mà công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định khác trong chính sách marketing hỗn hợp của công ty, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì thế việc thường xuyên nghiên cứu, nắm rõ tình hình hoạt động của hệ thống phân phối là hết sức cần thiết đối với bất cứ công ty nào. Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ logistics nhằm hoàn thiện mạng lưới phân phối hàng hóa ở nước ta hiện nay dựa trên cơ sở thực trạng hệ thống phân phối trong quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta. Đối tượng nghiên cứu là việc tìm ra các giải pháp phát triển dịch vụ logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa dựa trên phân tích thực trạng của hệ thống phân phối hàng hóa nước ta hiện nay. Kết cấu đề tài gồm ba chương: Chương I: Tổng quan về dịch vụ logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa Chương II: Thực trạng dịch vụ logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ta hiện nay Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề án Giải phát triển dịch vụ Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ta