Đề tài Ẩm thực truyền thống của người Tày ở chợ Đồn – Bắc Kạn với việc phát triển du lịch

Số trang: 38
Loại file: pdf
Lượt xem 85
Lượt tải 38

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:18

Mô tả :Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc sinh sống trên cùng một lãnh thổ.54 tộc ng-ời tạo nên những sắc thái văn hoá khác nhau, góp phần tạo nên một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Sắc thái văn hoá của mỗi tộc ng-ời thể hiện qua trang phục, kiến trúc, lễ hội và đặc sắc nhất là qua ăn uống.Ăn uống là một trong những nhu cầu quan trọng bậc nhất của mỗi cơ thể sống. Con ng-ời cũng không thể tách rời qui luật này , để duy trì sự sống ăn uống là việc quan trọng số một. Người Việt Nam có câu “Có thực mới vực đ-ợc đạo” là ở lẽ đó.Ăn uống là nhu cầu đầu tiên và thiết yếu nhằm duy trì sự tồn tại, sự sống cho cơ thể con ng-ời. Song cao hơn nữa ăn uống còn đ-ợc coi là một nét văn hoá - văn hoá ẩm thực. Văn hoá chính là động lực của sự phát triển, do vậy mà văn hoá đan xen vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó văn hoá ẩm thực là một loại hình văn hóa quan trọng tham gia cấu thành nền văn hoá dân tộc, tạo nên bản lĩnh và bản sắc dân tộc độc đáo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ẩm thực truyền thống của người Tày ở chợ Đồn – Bắc Kạn với việc phát triển du lịch