Đề tài Ảnh hưởng của chế độ xử lý khi sản xuất và thời gian ủ rượu đối với hàm lượng hợp chất phenol trong rượu vang Vranec

Số trang: 34
Loại file: pptx
Lượt xem 2786
Lượt tải 334

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:38

Mô tả :GIỚI THIỆU RƯỢU VANG VRANEC Nguồn gốc: “Vranec” là tên một giống nho đen - giống cây trồng phổ biến và quan trọng nhất ở nước Cộng hòa Macedonia (chiếm 80%), ngoài ra còn phổ biến ở Montenegro, Serbia, Croatia - giống nho bản địa vùng Balkan.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ảnh hưởng của chế độ xử lý khi sản xuất và thời gian ủ rượu đối với hàm lượng hợp chất phenol trong rượu vang Vranec