Đề tài Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

Số trang: 167
Loại file: pdf
Lượt xem 2534
Lượt tải 306

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:05

Mô tả :Với sự đồng ý của Khoa Xây Dựng em đã đ-ợc làm đề tài : "bệnh viện điều d-ỡng và phục hồi chức năng" Để hoàn thành đồ án này, em đã nhận sự chỉ bảo, h-ớng dẫn ân cần tỉ mỉ của thầy giáo h-ớng dẫn: TH.S Lại Văn Thành và thầy giáo Ths. Đoàn Thế Mạnh. Qua thời gian làm việc với các thầy em thấy mình tr-ởng thành nhiều và tĩch luỹ thêm vào quỹ kiến thức vốn còn khiêm tốn của mình. Các thầy không những đã h-ớng dẫn cho em trong chuyên môn mà cũng còn cả phong cách, tác phong làm việc của một ng-ời kỹ s- xây dựng. Em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó của các thầy giáo h-ớng dẫn. Em cũng xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong Khoa Xây Dựng cùng các thầy, cô giáo khác trong tr-ờng đã cho em những kiến thức nh- ngày hôm nay.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng