Đề tài Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi

Số trang: 19
Loại file: pdf
Lượt xem 2116
Lượt tải 253

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:51

Mô tả :Dạy và học hóa học ở các trường hiện nay đã và đang được đổi mới tích cực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của trường THCS. Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiểu biết kiến thức và vận dụng kỹ năng, các nhà trường còn phải chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; coi trọng việc hình thành và phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh. Đây là một nhiệm vụ không phải trường nào cũng có thể làm tốt vì nhiều lý do. Có thể nêu ra một số lý do như: do môn học mới đối với bậc trung học cơ sở nên kiến thức kỹ năng của học sinh còn nhiều chỗ khuyết; một bộ phận giáo viên chưa có đủ các tư liệu cũng như kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc dạy học sinh giỏi

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi

Tài liệu liên quan