Đề tài Các bài tập điển hình về hiện tượng cảm ứng điện từ

Số trang: 21
Loại file: pdf
Lượt xem 2940
Lượt tải 355

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:57

Mô tả :Trong quá trình dạy học môn Vật lý, các bài tập vật lý có tầm quan trọng đặc biệt. Hiện nay để thực hiện tốt chương trình giáo khoa và dạy học theo phương pháp đổi mới có hiệu quả thì việc hướng dẫn học sinh biết phân loại, nắm vững phương pháp và làm tốt các bài tập sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công mục tiêu giảng dạy cũng như kiểm tra chính xác mức độ hiểu kiến thức của học sinh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Các bài tập điển hình về hiện tượng cảm ứng điện từ