Đồ án Nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C - D tỉnh Yên Bái

Số trang: 169
Loại file: pdf
Lượt xem 2306
Lượt tải 284

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:15

Mô tả :Nghiên cứu khả thi : I.1 Giới thiệu chung: - Cầu A là cầu bắc qua sông chảy lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Yên Bái nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ E. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờng thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng l-ới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu A v-ợt qua sông Chảy .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C - D tỉnh Yên Bái