Đề tài Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng

Số trang: 25
Loại file: pptx
Lượt xem 2427
Lượt tải 303

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:42

Mô tả :I) Khái niệm về quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng đô thị II) Các nguyên tắc quy hoạch chiều cao III) Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng đô thị Phương pháp mặt cắt Phương pháp đường đồng mức thiết kế Phương pháp phối hợp IV) Ảnh hưởng nền đất tự nhiên trong quy hoạch chiều cao, nguyên nhân gây ngập ở TP. Hồ Chí Minh và giải pháp Nguyên nhân gây ngập Giải pháp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng