Bài thuyết trình về nhà máy nhiệt điện sử dụng tuabin khí

Số trang: 7
Loại file: pptx
Lượt xem 1238
Lượt tải 149

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:03

Mô tả :Lí do thuyết trình: Được sự phân công của cán bộ hướng dẫn hôm nay nhóm 2 chúng tôi sẽ giới thiệu về nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện sử dụng tuabin khí. Tình hình nhiên liệu ở nước ta: - Nước ta có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn và cũng là nơi có triển vọng dầu khí lớn. - Với nhiều mỏ dầu đang và đã được khai thác như: Bạch Hổ, Đại Hùng, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc. - Tình hình khai thác dầu, khí của nước ta: Năm 1994 sản lượng khai thác đạt 7 triệu tấn dầu thô. Năm 2001, sản lượng khai thác đạt 17 triệu tấn dầu thô. Năm 2003 đạt 17,6 triệu tấn dầu và hơn 3 tỷ m3 khí. Năm 2009 đạt 16,3 triệu tấn dầu, 6 tỷ m3 khí. Năm 2010 là 24,34 triệu tấn, khai thác dầu thô đạt 15 triệu tấn, khai thác khí đạt 9,40 tỷ m3. Trong giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí từ 130 - 140 triệu tấn dầu quy đổi. Vì thế nước ta rất có điều kiện để xây dựng các nhà máy nhiệt điện sử dụng dầu và khí.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài thuyết trình về nhà máy nhiệt điện sử dụng tuabin khí