Đề tài Chế tạo nguồn phát âm thanh và khối tiền khuếch đại cho MP36 để thu điện thế gợi thính

Số trang: 33
Loại file: pdf
Lượt xem 42
Lượt tải 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:48

Mô tả :Đề tài thiết kế nguồn âm thanh với dải tần số rộng và âm lượng thay đổi đã được chọn nhằm phục vụ cho mục tiêu tìm hiểu và nghiên cứu điện thế gợi thính. Kết hợp với việc sử dụng MP36 làm bộ thu tín hiệu, chúng ta có thể thực hiện thí nghiệm về đo điện thế gợi thính ở các tần số khác nhau.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Chế tạo nguồn phát âm thanh và khối tiền khuếch đại cho MP36 để thu điện thế gợi thính