Tiểu luận Ứng dụng tập tính động vật trong sản xuất

Số trang: 22
Loại file: ppt
Lượt xem 2332
Lượt tải 286

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:48

Mô tả :1.Cơ sở khoa học của việc vận dụng tập tính học: -Tập tính là một thuộc tính cơ bản của cơ thể sống. Tập tính không dơn thuần là hoạt động bản năng mà có cả tập tính được hình thành thông qua hoạt động giao tiếp, thông qua hoạt động bầy đàn, thông qua cộng đồng xã hội. - Khả năng học tập của động vật được quyết định bởi yếu tố di truyền, thông qua tác động của môi trường. Do vậy, phụ thuộc vào hệ thống thần kinh, cấu trúc chức năng của giác quan.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Ứng dụng tập tính động vật trong sản xuất